Komenda na EXP w Minecraft

Komenda na EXP w Minecraft
20 lipca 2022

Nie każdy lubi zdobywać wszystko manualnie. Na szczęście Minecraft, znany ze swojej „elastyczności”, pozwala takim graczom bawić się bez ograniczeń i nie wymusza na nich normalnego zdobywania poziomów, jeżeli ci nie mają na to ochoty.

W Minecraft możemy zmieniać nasz poziom komendą.

Jak dodawać lub odejmować exp w Minecraft?

Przede wszystkim w przypadku trybu Single Player na początku należy zacząć od włączenia obsługi komend. W tym celu należy nacisnąć ESC na klawiaturze i nacisnąć „Udostępnij w LAN”. Wówczas trzeba nacisnąć jeszcze „Zezwalaj na polecenia: Wył.”, aby zmienił się na „Zezwalaj na polecenia: Wł.”. Po wykonaniu tych kroków należy już tylko nacisnąć przycisk „Uruchom świat w sieci LAN”.

W przypadku serwerów Multiplayer, na których mamy odpowiednie prawa, powinniśmy być w stanie uruchamiać komendy bez wykonywania żadnych zmian.

Komenda na exp w Minecraft to: /xp.

Aby ją użyć, wystarczy uruchomić czat (przycisk „T”) i wpisać /xp <wartość> [gracz].

Na przykład: /xp 1000 NickGracza.

Alternatywnie można używać też komendy /experience działającej na tej samej zasadzie co powyższa. Komenda /xp jest jednak krótsza i łatwiejsza w zapisie, dlatego to właśnie ona została omówiona jako pierwsza.

Zobacz także: Komendy do Minecraft