Komendy do Minecraft

25 sierpnia 2021

Za pomocą specjalnych komend możemy znacznie ułatwić i zmodyfikować naszą rozgrywkę w Minecraft.

Komendy to w znacznej większości proste polecenia tekstowe wpisywane po znaku / na czacie. W wielu przypadkach przyjmują one argumenty, czyli wartości, które służą do określania na przykład gracza, którego one dotyczą.

Jak używać komend w Minecraft?

W celu uruchomienia komend na trybie Single Player, w pierwszej kolejności będąc w grze, powinniśmy nacisnąć przycisk ESC na klawiaturze i wybrać opcję Udostępnij w LAN.

Kolejno należy nacisnąć przycisk Zezwalaj na polecenia, tak by zmienił wartość na Zezwalaj na polecenia: Wł. Po tym trzeba nacisnąć przycisk Uruchom świat w sieci LAN.

zezwalanie na polecenia

Uruchom świat w sieci LAN

Teraz możemy przejść do wpisywania komend.

Aby wprowadzić dowolną komendę, należy uruchomić czat klikając literę T na klawiaturze. Komendy wprowadzamy po znaku ukośnika (/). Po wpisaniu komendy trzeba nacisnąć Enter w celu jej aktywacji. Jeśli chcemy jeszcze raz wpisać daną komendę albo ją poprawić, przy otwartym czacie możemy naciskać strzałkę w górę, aby wrócić do poprzednich wiadomości. Po wpisaniu danej komendy można również nacisnąć klawisz TAB w celu automatycznego przypisania argumentów.

Lista komend Minecraft

Poniżej znajdziesz listę wielu przydatnych komend do Minecraft.

Przydatne komendy

/clear – usunięcie przedmiotu z ekwipunku.

/clone – kopiowanie bloków w inne miejsce.

/difficultyzmiana poziomu  trudności gry.

/effect – umożliwia dodanie lub zdjęcie efektu.

/enchant – umożliwia zaczarowanie (enchant) przedmiotu gracza.

/execute – pozwala wykonać jedną z wybranych komend.

/experience, /xp – pozwala dodać lub odjąć doświadczenie gracza.

/fill – wypełnienie danego terenu blokami.

/function – pozwala uruchomić funkcję z jakiegoś pliku gry.

/gamemode – pozwala zmienić tryb gry (np. na creative).

/give – pozwala dać graczowi dany przedmiot.

/help – lista dostępnych komend.

/kill – zabicie danego moba lub gracza.

/locate – namierzenie współrzędnych twierdzy, czy leśnej posiadłości.

/me – wysłanie wiadomości z akcją (przydatne np. do grania RP)

/particle – przywoływanie cząsteczek.

/playsound – odtworzenie wybranego dźwięku.

/reload – przeładowanie funkcji, lootów i postępów z dysku.

/replaceitem – pozwala zastąpić wybrany przedmiot z ekwipunku.

/setblock – pozwala zmienić typ bloku.

/setworldspawn – umożliwia ustawienie miejsca odradzania w świecie.

/spawnpoint – umożliwia ustawienie miejsce odradzania gracza (respawnu).

/stopspound – zatrzymuje dźwięk.

/summon – przywołuje określoną istotę.

/tag – dodaje tag do istoty.

/teleport, /tp – teleportuje do wyznaczonej lokacji.

/time – pozwala ustawić czas w grze.

/title – pozwala zmienić ekran tytułowy.

/weather – pozwala zmienić pogodę.

Komendy Multiplayer

/deop – usunięcie statusu operatora danemu graczowi.

/gamerule – zmiana zasad gry.

/list – lista graczy na serwerze.

/msg, /tell, /w – wysłanie wiadomości do konkretnego gracza.

/op – nadanie konkretnemu graczowi statusu operatora.

/say – wysłanie wiadomości na czacie.

/scoreboard – modyfikacja wyników.

/spreadplayers – modyfikowanie pozycji graczy, umieszczenie ich w różnych pozycjach na mapie.

/tellraw – wysłanie wiadomości JSON do graczy.

Dodatkowe komendy Multiplayer dla Minecraft Java Edition

/ban – zbanowanie danego gracza.

/ban-ip – zbanowanie adresu IP danego gracza.

/banlist – lista wszystkich banów.

/kick – tymczasowe wyrzucenie gracza z serwera.

/pardon – zdjęcie bana.

/publish – otwiera świat w sieci.

/setidletimeout – ustawia czas przed wyrzuceniem bezczynnych graczy.

/team – zarządzanie drużyną.

/teammsg – wiadomość do drużyny.

/whitelist – modyfikacja białej listy.

Komendy dostępne w Minecraft Java Edition

/advancement – modyfikacja postępów gracza.

/bossbar – utworzenie lub modyfikacja pasku bossa na danym mobie.

/data – modyfikacja właściwości istot i bloków.

/datapack – zarządzanie paczkami danych.

/debug – włączenie trybu debugowania.

/defaultgamemode – ustawienie domyślnego trybu gry.

/forceload – modyfikacja ładowania danych obszarów.

/loot – wyrzucenie ekwipunku na ziemię.

/recipe – modyfikacja dostępności receptur.

/seed – pokazuje ID konkretnego świata.

/worldborder – ustawienie granicy świata.

Komendy dostępne w Minecraft Bedrock Edition (Minecraft for Windows 10)

/alwaysday – w grze ciągle jest dzień.

/daylock – zmiana cyklu dnia i nocy.

/save – zarządzanie save’ami (zapisami) na serwerze.

/mobevent – modyfikacja właściwości mobów.

/setmaxplayers – ustawienie limitu ilości graczy na serwerze.

/tickingarea – zarządzanie listą obszarów.

/toggledownfall – zarządzanie zjawiskami atmosferycznymi takimi jak burza, deszcz, czy śnieżyca.

/transferserver – przeniesienie gracza na serwer.

/wsserver – połączenie z serwerem WebSocket.

Przykładowe użycie komendy z argumentami

Jeżeli chcesz użyć daną komendę, która wymaga podania argumentów, możesz po jej nazwie nacisnąć na spację.

Dzięki niemu dowiesz się jakie przykładowe parametry może ona przyjmować.

Podpowiedzi możesz przewijać strzałkami w górę i dół lub myszką, oraz zatwierdzać przyciskiem TAB. Jeżeli podpowiedzi się nie pojawiają, wejdź w Ustawienia -> Ustawienia czatu i upewnij się, że Sugestie poleceń mają ustawioną wartość Wł., czyli włączoną.

/time set day – ustawia dzień.

/xp add [nick] 100 – dodaje 100 punktów doświadczenia.

/give [nick] minecraft:acacia_wood – dodaje graczowi 1 sztukę akacjowego drewna.

/gamemode creative – zmienia tryb gry na kreatywny