Jak włączyć czat w Minecraft?

Jak włączyć czat w Minecraft?
15 kwietnia 2022

Czat pozwala nam komunikować się z innymi użytkownikami, oraz używać komend. Jest więc jedną z najważniejszych funkcjonalności w całej grze.

Aby włączyć czat w Minecraft:

1. Uruchom grę tworząc nowy świat, włączając istniejący, lub wchodząc na jakiś serwer.

2. Naciśnij literę T na swojej klawiaturze lub strzałkę w prawo na padzie.

Po wykonaniu tych czynności możesz wpisywać wiadomości na czat. Aby je wysyłać lub uruchamiać komendy, użyj przycisku Enter lub przycisk R2 na padzie (prawy trigger).

Jak włączyć komendy na czacie w Minecraft?

1. Naciśnij przycisk ESC na klawiaturze i wybierz opcję Udostępnij w LAN.

2. Naciśnij przycisk Zezwalaj na polecenia, tak, by zmienił nazwę na „Zezwalaj na polecenia: Wł.”.

3. Naciśnij przycisk Uruchom świat w sieci LAN.

Po wykonaniu tych czynności wprowadzanie komend powinno stać się możliwe.

Możesz je wprowadzać po znaku ukośnika (/).