Jak ustawić drugi monitor po lewej stronie w Windows?

Drugi monitor z lewej strony
3 marca 2023

Większość moich znajomych korzystających z drugich monitorów, decyduje się na umiejscowienie ich po prawej stronie. Każdy może mieć jednak różne preferencje, a czasami też sam układ biurka może na nas wymusić konieczność postawienia dodatkowego monitora po lewej stronie.

W systemie Windows, po podłączeniu drugiego monitora, z reguły interpretowany jest on jako ekran znajdujący się po prawej stronie od głównego. Jeśli nasz ekran znajduje się po lewej stronie, może to rodzić problemy, np. z przeciąganiem okien, które stanie się mniej intuicyjne.

Aby ustawić drugi monitor po lewej stronie w Windows:

1. Przejdź na pulpit (skrót klawiszowy Windows + D).

2. Naciśnij w pustym miejscu na pulpicie prawy przycisk myszy i wybierz opcję „Ustawienia ekranu”.

3. W ustawieniach wyświetlaczy naciśnij i przeciągnij wyświetlacz znajdujący się po prawej stronie na lewą stronę.