Odejmowanie w arkuszu kalkulacyjnym

Odejmowanie w arkuszach kalkulacyjnych
19 grudnia 2022

W tym poradniku pokażę Wam, jak łatwo odejmować wartości w arkuszach kalkulacyjnych Google lub Excel.

Odejmowanie liczb

Aby odejmować liczby w arkuszach kalkulacyjnych, naciśnij na wybraną komórkę i wprowadź znak = przed działaniem.

Przykład 1:

Odejmowanie w arkuszu kalkulacyjnym przykład 1

Przykład 2:

Odejmowanie w arkuszu kalkulacyjnym przykład 2

Odejmowanie wartości poszczególnych komórek

Aby odejmować wartości poszczególnych komórek, wprowadź znak = przed działaniem i określ poszczególne komórki:

Przykład 1:

Przykład 1 z komórkami

Przykład 2:

Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć odejmowanie poszczególnych komórek z liczbami

Odejmowanie komórek i liczb w arkuszu kalkulacyjnym