Jak pisać w ramce na Discord?

Jak pisać w ramce na Discord?
20 stycznia 2023

Pisząc na Discordzie czasami chcemy wyróżnić jakiś tekst. Jest na to wiele sposobów, a jednym z najpopularniejszych jest użycie ramek. To w nich bardzo często zamieszczamy najważniejsze fragmenty, cytaty, bloki kodu, czy regulaminy.

Oto jak stworzyć poszczególne rodzaje ramek na Discordzie:

Pojedynczy blok

Aby stworzyć jednoliniowy mały blok, wystarczy zamieścić tekst pomiędzy znacznikami ` i `.

Jak np. w wiadomości „Test `bloku` tekstu”:

Test bloku tekstu na Discord

Wyraz „bloku” został wyróżniony ciemniejszą ramką.

Blok z wieloma liniami

Bloki z wieloma liniami można tworzyć poprzez zamieszczanie tekstu pomiędzy potrójnymi znacznikami `. Aby tworzyć kolejne linie, możesz skorzystać z kombinacji klawiszowej SHIFT + ENTER, dzięki której wiadomość nie zostanie wysłana, a zamiast tego zostanie utworzona nowa linia.

Przykładowa wiadomość:

```Oto jakiś
dłuższy tekst
w ramce```

Rezultat:

Ramka z tekstem

Taka ramka jest dobrze widoczna, ponieważ ma ciemniejsze tło i obramowanie, w dodatku zajmuje ona pełną szerokość okna z tekstem.

Blok z kodem

Jeżeli jesteś programistą i chcesz w ramce wpisać jakiś kod, możesz skorzystać z kolorowania składni. W tym celu wystarczy wpisać kod pomiędzy potrójnymi znacznikami `, a na samym początku wpisać nazwę języka, którego składnia ma być kolorowana.

Przykładowo, dla JavaScript:

```javascript
<script>
    alert("Hello World");
</script>```

Rezultat:

Blok kodu na Discord

Jeżeli nazwa wybranego przez Ciebie języka programowania nie powoduje kolorowania składni, być może musisz wpisać jej inną formę lub skrót (np. cpp dla C++). Listę obsługiwanych skrótów nazw popularnych języków programowania możesz znaleźć między innymi na tej stronie.