Jak zmienić język na Twitterze?

Jak zmienić język na Twitterze?
2 stycznia 2023

Jeżeli chcesz zmienić język wyświetlania na Twitterze albo dodać dodatkowe języki, w których chcesz przeglądać treści, wykonaj następujące kroki:

1. Wejdź na Twittera i zaloguj się na swoje konto.

2. W Menu po lewej stronie wybierz opcję „Więcej” („More”).

3. Wybierz „Ustawienia i pomoc” („Settings and support”)

4. Wybierz „Ustawienia i prywatność” („Settings and privacy”)

5. W ustawieniach, po lewej stronie wybierz „Dostępność, wyświetlanie i języki” („Accessibility, display and languages”)

6. W ustawieniach, po prawej stronie wybierz „Języki” („Languages”)

7. Ustaw język wyświetlania oraz opcjonalnie w sekcji „Wybierz dodatkowe języki” („Select additional languages”) naciśnij „Inne języki, które znasz” („Additional languages you speak”) i dodaj dodatkowe języki (np. angielski lub niemiecki).

8. Po zmianie języka naciśnij „Zapisz” („Save”), aby zatwierdzić zmiany.