Jak dodać nowy folder w Thunderbird?

Jak dodać nowy folder w Thunderbird
9 grudnia 2022

Foldery w skrzynce mailowej pozwalają nam utrzymywać porządek i zapisywać ważne maile w miejscach, w których nie powinny zginąć.

Są bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które stosują metodę „INBOX Zero” lub dla tych, którzy raz na jakiś czas wracają do maili z poszczególnych kategorii.

Aby dodać nowy folder w Thunderbird:

1. Otwórz program Thunderbird.

2. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na folder „Odebrane” pod Twoim adresem e-mail w menu po lewej stronie.

3. Wybierz opcję „Nowy folder”.

Tworzenie nowego folderu w Thunderbird

4. Wprowadź nazwę nowego folderu i naciśnij „Utwórz”

Nazwa nowego folderu w Thunderbird

Po wykonaniu tych kroków nowy folder powinien zostać utworzony i pojawić się na liście folderów pod polem „Odebrane”:

Nowy folder w Thunderbird