Jak zrobić Znak Większości na komputerze? (>)

Znak większości
19 września 2022

Znak większości na komputerze zazwyczaj znajduje się po lewej stronie od prawego przycisku SHIFT i po prawej stronie od litery M.

Znaku większości używa się, aby pokazać, że jedna wartość jest większa od drugiej. Na przykład: 7 > 2.

W niektórych układach klawiatur umiejscowienie tego znaku może się różnić, jednak powinien być on dostępny na większości tego rodzaju urządzeń. Zazwyczaj, aby go wykonać należy wcisnąć wybrany klawisz > wraz z przyciskiem SHIFT.

Jeżeli znak większości jest niedostępny na klawiaturze, możecie skorzystać z systemowej klawiatury symboli lub z Windowsowych Alt-kodów (wciśnijcie ALT i przytrzymując go wpiszcie na klawiaturze numerycznej 6 2).

Znak większości do skopiowania

Jeżeli nie macie znaku większości na swojej klawiaturze i nie możecie go wykonać w żaden inny sposób, całkiem dobrym sposobem może być po prostu skopiowanie go z internetu i wklejenie w wybrane miejsce.

Możecie go skopiować tutaj:

Znak większe równe

Znak większe równe (≥) można wykonać za pomocą klawiatury symboli lub w systemach Windows wciskając ALT i wpisując na klawiaturze numerycznej 2 4 2

Można go również skopiować z tego miejsca:

Przykład:

x ≥ 5