Jak przywrócić zamknięte karty w Chrome?

Chrome
12 stycznia 2022

Zdarzyło Ci się kiedyś omyłkowo zamknąć jakąś kartę w przeglądarce?

Mnie zdarza się to średnio kilka razy dziennie. Tak to już bywa, ale na szczęście, nie jest to nic strasznego.

Istnieje bowiem kilka sposobów, które pozwalają nam w bardzo prosty sposób przywrócić ostatnio zamknięte karty. Oto one:

1. Skrót klawiszowy do przywrócenia ostatniej karty

Warto znać najprzydatniejsze skróty klawiszowe. Pozwalają one zaoszczędzić nam całe mnóstwo czasu każdego dnia. Oprócz standardowych skrótów na np. kopiowanie, czy wklejanie tekstu, warto znać też kilka skrótów dedykowanych samej przeglądarce.

W przypadku Google Chrome skrótem pozwalającym na przywrócenie ostatnio zamkniętej karty jest CTRL + SHIFT + T. Po prostu wciśnij i przytrzymaj kolejno te trzy klawisze, a Twoim oczom powinna ukazać się karta, która została zamknięta jako ostatnia.

2. Przywrócenie ostatniej karty dwoma kliknięciami myszy

Alternatywą dla wyżej opisanego skrótu może być wykonanie tej samej czynności myszą. Wystarczy najechać kursorem myszy na samą górę przeglądarki, nacisnąć prawy przycisk i wybrać opcję Przywróć zamkniętą kartę.

Przywracanie zamkniętej karty w Chrome

3. Lista ostatnio zamkniętych kart

Jeżeli chcemy wyświetlić całą listę ostatnio zamkniętych kart, na tym samym pasku przeglądarki na samej górze, tuż obok przycisku do minimalizowania (po lewej stronie) znajduje się przycisk z ikoną strzałki w dół.

Przycisk z ostatnio zamkniętymi kartami

Naciśnij na niego, a otworzy się lista ostatnio zamkniętych kart.

Lista ostatnio zamkniętych kart

4. Korzystanie z historii przeglądarki

Jeżeli żadnej z trzech powyższych sposobów nie działa, w celu odnalezienia „zagubionej” karty możemy skorzystać jeszcze z samej historii przeglądarki.

W tym celu, w przeglądarce Chrome możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + H. Alternatywnie w prawym górnym rogu przeglądarki możemy kliknąć na ikonę trzech pionowo ustawionych kresek i kliknąć Historia -> Historia.

Historia przeglądarki