Jak przyśpieszyć czas w Minecraft

Jak zmienić czas w Minecraft?
14 grudnia 2022

Czasami możemy chcieć przyśpieszyć wzrost naszych roślin, wytwarzanie przedmiotów w piecu, czy po prostu przewinąć noc.

W takiej sytuacji możemy rozważyć przyśpieszenie czasu.

Przyśpieszanie czasu w Minecraft

Aby przyśpieszyć czas w Minecraft:

Skorzystaj z komendy: /gamerule randomTickSpeed [wartość]:

Możesz na przykład ustawić wartość na 100:

1. Otwórz czat (kliknij literę „T”)

2. Wpisz komendę: /gamerule randomTickSpeed 100

3. Zatwierdź ją klikając Enter.

Zobacz także:

Aby przywrócić czas do standardowej wartości, zmień prędkość na 3, wprowadzając komendę:

/gamerule randomTickSpeed 3

Ustawianie czasu w Minecraft

Zamiast przyśpieszać upływ czasu, możesz także ustawić konkretną godzinę.

W tym celu skorzystaj z jednej z następujących komend na czas:

  • /time set day – ustawia dzień
  • /time set night – ustawia noc
  • /time set noon – ustawia południe
  • /time set midnight – ustawia północ

Lub aby dodać czas:

  • /time add 24000 – dodaje jeden dzień
  • /time add 48000 – dodaje dwa dni
  • /time add 72000 – dodaje trzy dni