Bind na czyszczenie krwi w CS GO

Bind na czyszczenie krwi w CS GO
20 lipca 2022

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których od czasu do czasu warto wyczyścić krew w CS GO.

Przede wszystkim, obecność krwi może wpływać na wydajność naszej gry, czyli na ilość generowanych przez nią FPS. Poza tym krew czasami pojawia się w miejscach, które mogą ograniczać naszą widoczność.

Komenda na usunięcie krwi w CS GO

Poprzez naciśnięcie przycisku ` (lewy górny róg klawiatury) możemy otworzyć w grze konsole. W niej możemy ręcznie wpisać komendę, która spowoduje wyczyszczenie krwi obecnej na mapie (jedynie dla nas, u przeciwników, którzy mają ją włączoną, krew zostanie).

Oto omawiana komenda:

r_cleardecals

wystarczy wpisać ją w konsoli i zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Enter.

Bind na czyszczenie krwi w CS GO

Jeżeli czyścicie krew regularnie, prawdopodobnie nie chcecie za każdym razem ręcznie wpisywać komendy w konsolę.

W takim przypadku wystarczy zbindować ją pod dowolny klawisz. Aby to zrobić, otwórz kosnolę przyciskiem ` i wprowadź jedno z następujących poleceń:

 • Usuwanie krwi pod Q: bind „Q” „lastinv; r_cleardecals”
 • Usuwanie krwi pod R (przy przeładowywaniu): bind „R” „+reload; r_cleardecals”
 • Usuwanie krwi pod SHIFT: bind „shift” „+speed; r_cleardecals”
 • Usuwanie krwi pod CTRL: bind „ctrl” „+duck; r_cleardecals”

Jeżeli chcesz, żeby krew usuwała się niemal ciągle, możesz zbindować tę samą komendę pod kilka klawiszy, np. pod W, A, S, D, żeby krew usuwała się podczas poruszania się Twojej postaci:

 • bind „w” „+forward; r_cleardecals”
 • bind „a” „+moveleft; r_cleardecals”
 • bind „s” „+back; r_cleardecals”
 • bind „d” „+moveright; r_cleardecals”

Oczywiście jeżeli chcesz, możesz też próbować tworzyć własne bindy i przypisywać czyszczenie krwi do innych, mniej standardowych klawiszy.

Jak usunąć Bindy na czyszczenie krwi w CS GO?

 • Usuwanie bindów z klawisza Q – bind „Q” „lastinv”
 • Usuwanie bindów z klawisza R – bind „R” „+reload”
 • Usuwanie bindów z klawisza SHIFT – bind „shift” „+speed”
 • Usuwanie bindów z klawisza CTRL – bind „ctrl” „+duck”
 • Usuwanie bindów z klawisza W – bind „w” „+forward”
 • Usuwanie bindów z klawisza A – bind „a” „+moveleft”
 • Usuwanie bindów z klawisza S – bind „s” „+back”
 • Usuwanie bindów z klawisza D – bind „d” „+moveright”